İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Bingöl İcra Dairesinin Yeni İcra Modeline Dönüştürülmesi Programı