İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Devam Projesi (FAZ II)

İcra işlemlerinin etkili ve verimli şekilde sunulabilmesi ve icra dairelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Devam Projesi* hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
İspanya ile birlikte ortaklaşa yürütülen bu proje, 2.000,000 Euro bütçeli olup, bunun %5’i Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projenin süresi 21+3 aydır. Başlama tarihi 03/09/2018 olup projenin açılışı 06/12/2018 tarihinde yapılmıştır. Bugüne kadar 24 faaliyet gerçekleştirilmiş olup proje süresince icra sisteminin iyileştirilmesi için 70 den fazla faaliyet gerçekleştirilecektir.

Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından yapılan analiz ile ikinci aşamada hedeflenen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda proje kapsamında iki ana bileşene yer verilmiştir.
Bileşenlerden birincisi; büyük ölçekli icra dairelerinde uygulanacak yeni bir icra modelinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda; projenin birinci fazında küçük ve orta ölçekli mahaller için tasarlanan yeni modelin yoğun iş yükü altında olan büyük ölçekli mahallerde başarı ihtimali düşük olduğundan devam projesi ile büyük ölçekli mahallerde uygulanabilecek yeni bir icra modelinin oluşturulması hedeflenmektedir. Büyük ölçekli mahallerde yeni icra modeli dairesi (genel yetkili icra dairesi), gayrimenkul satış icra dairesi, banka alacakları icra dairesi ve Abonelik sözleşmeleri (MTS) icra dairesi şeklinde tasarlanmıştır. Pilot mahallerdeki ihtiyaç, kadro ve fiziki alan durumları dikkate alınarak bu dairelerden hepsi veya bir kısmı ilgili mahalde faaliyete geçirilecektir.
İkinci bileşen ise kamuoyunun icra dairesine olan güveninin arttırılması ile icra dairesi hakkında yapılan şikâyetlerin azaltılmasıdır.
Ayrıca proje kapsamında yedieminlik sisteminin ıslah edilmesi ile yeni bir kalite yönetim sistemi oluşturmak da hedeflenmektedir.

 


ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İCRA DAİRESİ
Abonmanlık Sözleşmelerine dayalı takipler için yeni bir sistem olan MTS ile avukatlar online sistem üzerinden takiplerini kendileri açabileceği gibi, ödeme emrini kendileri düzenleyerek postaya verebilecek ve bu takipte ödemeler avukatlar tarafından bildirilecek hesaplara yapılabilecektir. Yeni sistem de takip açılması ile kesinleştirilmesine kadar olan aşamalar avukatlar tarafından yerine getirilecektir. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılamayan takipler iki yıl içinde MTS dairesine başvurulması halinde icra dairesi vasıtasıyla takibe devam edilecektir. MTS ile toplumamodern bir hizmet kazandırmanın yanı sıra Abonelik Sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takiplerle ilgili işlemler artık icra dairelerinde yapılmayacak dairelerin iş yükü azalacak bu durum iş yükü ve kırtasiye tasarrufu sağlayacaktır. Aynı zamanda avukatların bu dosyaları bürolarından daha hızlı bir şekilde takip etmelerine imkan sağlanmıştır. MTS sistemi ile icra dairelerindeki dosya sayısı azalacağından icra dairelerinin iş yükü de azalacaktır. Daire kendi bünyesinde; takip kayıt bürosu, haciz işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklindeki 4 birimden oluşmaktadır.

 
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Alacaklısının BANKA olduğu kredi ve kredi kartına dayalı örnek 7(ilamsız), örnek 4,5,(ilamlı) örnek 8 (rehin alacakları) ,örnek 10 (kambiyo senetlerine dayalı) takipler için başvuru yapılacak daire modelidir. Takip hukuku bünyesinde birden fazla iş çeşitliliği barındırmaktadır. Özellikle büyük mahal olarak adlandırdığımız icra dairelerinesayısızkonudabirbirinden farklı talepler gelmekte ve icra daireleri bu talepleri çok kısa sürede değerlendirmek durumundadır.
Yeni model banka dairelerimizle;
-Tüm iş ve işlemlerin konusunda uzman çalışanlarıyla hızlı ve nitelikli yapılması
-Tarafların menfaatlerinin korunması, memnuniyetlerinin arttırılması icra çalışanlarının iş yüklerinin hafifletilmesi amaçlanmıştır.
Daire kendi bünyesinde; takip kayıt bürosu, haciz işlemleri bürosu, satış işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklinde 5 birimden oluşmaktadır.


 
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
İpotek takipleri ile aynı yer icra dairelerinin tüm satışlarını talimat dairesi gibi gerçekleştirecek uzman daire modelidir. Satış icra takibinin önemli aşamalarındandır. Satışın gerçekleşmesi ile birlikte mülkiyet de el değiştirdiğinden işlemlerin itinayla yapılması gerekir. Bu yüzden satıştaki tüm iş ve işlemlerde bilginin yanında tecrübe, dikkat ve hızlı karar alabilme iradesi gerekir. Gayrimenkul satış dairesiyle biliyoruz ki ihtiyaç duyulan uzmanlaşma sağlanacak ve kalite artacaktır. Daire kendi bünyesinde; takip kayıt bürosu, satış işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklindeki 4 birimden oluşmaktadır.

 
GENEL İCRA DAİRESİ
Banka İcra Dairesi, Gayrimenkul Satış ve Abonelik Sözleşmeleri İcra Daireleri alanına girmeyen diğer takip işlemlerinin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesini amaçlayan daire modelidir. Yeni modeldeki genel icra dairesi Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli mahallerde uygulanmış ve başarı sağlamış bir modeldir Bu dairelerin kurulmasının önemli bir amacıda eski dairelerdeki tüm dosyaların taranması sisteme entegre edilmesi ve yeni model icra dairesinde birleştirilmesidir. Daire kendi bünyesinde; danışma ve iletişim bürosu, takip kayıt bürosu, haciz işlemleri bürosu, satış işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklindeki 6 birimdenoluşmaktadır.