İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Ar-Ge - Proje Bürosu

1) İcra sisteminin iyileştirilmesi için yapılması planlanan projelerin yürütülmesi,

2) Yeni İcra Dairesi modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gereken işlemlerin yerine getirilmesi;

• Yeni icra dairesi modeli kapsamında oluşturulan materyallerin gerek dijital ortamda gerekse fiziki olarak tasnifini yapmak ve arşiv oluşturmak,

• Pilot adliyelerin açılış öncesi yapılması gerekli süreçlerin pilot icra müdürleriyle koordineli olarak takibini yapmak ve açılışları gerçekleştirmek,

• Pilot icra daireleri ile ilgili iletişim ve koordinasyonunun sağlanması,

• Pilot icra dairelerinde düzenlenen anketler ve istek-öneri şablonlarının kalite yönetim sistemi çerçevesinde analiz edilmesi,

• Pilot adliyelerle ilgili olan yazışmalar (doküman, broşür gönderimi, daire kurulması vs.).

3) İspanya ile yapılan IPA II devam projesinin yürütülmesi;

• Büyük mahaller için yeni icra modeli tasarlanması,

• Bina araştırması,

• Proje çiziminde teknik işlerle ortak çalışma,

• Mahallere ziyaretler,

• Proje kapsamındaki toplantı ve çalıştayların tüm organizasyonu.

4) Proje ve Ar-Ge ile ilgili diğer yazışmalar ve bunula ilgili UYAP’tan gelen evrakın arzı ve takibi,

5) Faaliyet raporunun hazırlanması 3-6 aylık yıllık eylem planlarının hazırlanması bunlarla ilgili her türlü yazışma ve toplantılar,

6) Orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Başkanlığın stratejik planının hazırlanması,

7) Ar-Ge çalışmaları kapsamında çeşitli kurumlarla ve bakanlığımız birimleri ile entegrasyona ilişkin olarak faaliyetler yürütmek ve buna ilişkin yazışmalar yapmak,

8) Başkanlığın haftalık faaliyetlerinin makama bildirilmesi,

9) İnternet sitesinin yönetimi ve dokümanlarının hazırlanması,
görevlerini yürütmektedir.