İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Ar-Ge & Proje Bürosu

Proje Birimi

 • İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi Faz I ve Faz II ile icra sisteminin iyileştirilmesi için yapılması planlanan diğer projeleri yürütmek,
 • Yeni icra dairesi modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gereken işlemleri yerine getirmek,
 • Yeni icra dairesi modeli kapsamında oluşturulan materyallerin gerek dijital ortamda gerekse fiziki olarak tasnifini yapmak ve arşiv oluşturmak,
 • Pilot adliyelerin açılış öncesi yapılması gerekli işlemlerin takibini yapmak ve açılışlarını gerçekleştirmek,
 • Pilot icra dairelerinde düzenlenen anketler ve istek-öneri şablonlarını kalite yönetim sistemi çerçevesinde analiz etmek,
 • Pilot adliyelerle ilgili olan yazışmaları (doküman, broşür gönderimi, daire kurulması vb.) yapmak,
 • İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi kapsamında fiziki yer ihtiyacını karşılamak üzere bina araştırması yapmak,
 • Proje çiziminde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışmalar yapmak,
 • Mahallere çalışma ziyaretleri yapmak,
 • Proje ve Ar-Ge ile ilgili diğer yazışmalar ve bununla ilgili UYAP’tan gelen evrakın arzı ve takibini yapmak,
 • İcra Daireleri Başkanlığı kurulacak mahallere ilişkin çalışmaları yaparak Bakanlık Makamına arz edilecek teklif Olurunu hazırlamak.

Veri ve İstatistik Birimi

 • Faaliyet raporu hazırlamak, 3-6 aylık ve yıllık eylem planlarını hazırlamak ve bunlarla ilgili her türlü yazışma ve toplantıları yapmak,
 • Orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli planlamayı hazırlamak,
 • Başkanlığın haftalık faaliyetlerini makama bildirmek,
 • İcra ve iflas dairelerinin iş ve işlemlerine dair istatistiklerini tutmak.

Bilişim ve Süreç Takibi Birimi

 • Ar-Ge çalışmaları kapsamında çeşitli kurumlarla ve bakanlığımız birimleri ile UYAP entegrasyonuna ilişkin olarak faaliyetleri yürütmek ve buna ilişkin yazışmaları yapmak,
 • Dijitalleşme ile birlikte elektronik dosya sistemine geçiş faaliyetlerini yürütmek,
 • Taşra teşkilatının donanım ihtiyaçlarının takibini yapmak,
 • UYAP altyapısının geliştirilmesi üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • İnternet sitesinin yönetimi ve dokümanlarını hazırlamak.