İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Atama Bürosu

1) İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin sınav işlemlerinin yapılarak açıktan veya naklen atanmaları,

2) İcra kâtiplerinin mazerete dayalı olarak yer değişikliği suretiyle tayin işlemleri,

3) İcra müdür ve icra müdür yardımcılarının naklen yer değişikliği kararnamesi ve yıl içerisinde mazerete dayalı olarak başka yerde geçici görevlendirme işlemleri,

4) İcra müdür ve yardımcılığı ile icra kâtiplerinin başka kuruma geçişlerine ilişkin muvafakat işlemleri,

5) Sınav ve tayinlere ilişkin CİMER başvurularının değerlendirilmesi,
görevlerini yürütmektedir.