İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Bürosu

  • Yabancı ülkelerle yürütülen projelerle ilgili yapılacak çalışma veya inceleme ziyaretlerini düzenlemek ve  koordine etmek,
  • Diğer ülkelerdeki icra ve iflas sistemleri ile ilgili iyi uygulama örneklerini inceleyerek raporlamak,
  • İcra ve iflas alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki seminer, toplantı, sempozyum ve konferanslara iştirak etmek, buradan elde edilen yararlı bilgileri değerlendirerek raporlamak,
  • İcra ve iflas sistemiyle ilgili diğer ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini karşılamak,
  • Yabancı misyonlarla ilgili icra dairelerinin yapacakları iş ve işlemlere ilişkin çalışmalar yürütmek,
  • İcra ve iflas sistemiyle ilgili Avrupa Birliği fasıllarına ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.