İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Dava Takip Bürosu

  • Başkanlığımız birimlerinin yaptığı iş ve işlemler aleyhine açılan tazminat davalarına ilişkin değerlendirme yapmak ve ilgili birimlere cevap vermek,
  • İlama bağlı olarak, sulh anlaşmasıyla veya herhangi bir şekilde ödenen tazminatlar nedeniyle oluşan Hazine zararına sebebiyet verenlere rücu edilip edilmeyeceği hususunu neticelendirmek,
  • Rücu değerlendirmesi sonucu icra personeline rücu edilmemesine karar verilmesi halinde; olaya ilişkin değerlendirme yaparak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş istemek ve yetkili makamlardan Olur almak,
  • Rücu değerlendirmesi neticesinde rücu edilmesine karar verilmesi halinde; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmek ve sorumlular aleyhine rücuen alacak davasının açılmasını talep etmek,
  • Rücu ve tazminat dosyalarının tasnif edilmesi, dosyalanması ve muhafazası işlemlerini sağlamak,
  • Başkanlığımız birimlerinin yaptığı iş ve işlemler için dava açılmaksızın talep edilen tazminatlara ilişkin gerekli değerlendirmeyi yaparak ilgili kişilere cevap vermek.