İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
İflas İşleri Bürosu

  • İflas sistemi ile ilgili durum analizi yapmak,
  • Karşılaştırmalı hukukta iflas sistemleri ile ilgili iyi uygulama örneklerini inceleyerek raporlamak,
  • İflas sistemini geliştirmek için yapılması planlanan projeleri yürütmek,
  • İflas personelinin mesleki yetkinliğinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,
  • İflas dairelerinde ihtisaslaşmanın artırılmasını sağlamak,
  • İflas sisteminin etkinlik ve verimliğinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Yapılan tüm çalışmaların sonucunu gereklilik durumuna göre Ar-Ge Proje Bürosuna bildirmek.