İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Mevzuat ve Görüş Bürosu

  • Başkanlığımızın görev alanına giren konularda yönetmelik, genelge ve tarife hazırlanması ile yayımlanması işlemlerini yerine getirmek,
  • İcra mevzuatına ilişkin olarak yapılacak mevzuat çalışmalarına katılmak,
  • Mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulan konularda ilgili birimlere bildirimde bulunmak ve çalışmalar yürütmek,
  • İcra dairelerinden, kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen icra dairelerinin işleyişine ve işlemlerine ilişkin görüş yazılarına cevap vermek,
  • İcra dairelerinin ortak sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapıp gerekli görüş yazılarını yazmak,
  • Soru önergeleriyle ilgili gerekli çalışmayı yaparak ilgili makamlara bilgi vermek.