İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Genelge - Görüş Bürosu

1) İcra Müdürlüklerinden ve diğer kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen özellikle icra dairelerinin işleyişine ve icra dairelerindeki işlemlere ilişkin görüş yazılarına cevap vermek,
2) Görev alanımıza giren konular da Genelge, Yönetmelik, Tarifelerin hazırlanması ve çıkarılması işlemlerini yerine getirmek,
3) Yedieminlikle ilgili gelen görüşlere cevap vermek, hazırlanması gereken lisans ile ilgili yönetmelik ve tarife çalışmalarını yapmak,
4) İcra müdürlüklerinin ortak sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapıp gerekli görüş yazılarını yazmak,
5) Adalet Bakanlığının başkaca birimlerinden gelen görüş ve rücu ile ilgili yazışmalara cevap vermek,
6) Rücu dosyalarının tasnif edilmesi, dosyalanması ve muhafazası işlemlerini sağlamak,
görevlerini yürütmektedir.