İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
İzin Bürosu

  • İcra müdür, müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin yıllık izinlerinin UYAP’a tanımlanması ve ayrılış-başlayışlarına ilişkin UYAP kayıtlarının takip ve kontrol işlemlerini yapmak,
  • Personelin kullanmış olduğu istirahat raporlarını ve ayrılış-başlayışlarına ilişkin UYAP kayıtlarının takip ve kontrolünü yapmak, gerekli görülmesi halinde hakem hastaneye sevk işlemleri ile usulüne uygun alınmayan ve hastalık izninden sayılmayan istirahat raporu alan personelin göreve çağrılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
  • Personelin refakat izni taleplerine ilişkin işlemleri yapmak,
  • Kadrolu personelin doğum, askerlik ve hizmet süreleri nedeniyle aylıksız izin taleplerine ilişkin işlemleri yapmak,
  • Sözleşmeli personelin askerlik ve doğum nedeniyle pozisyonlarının saklı kalmak suretiyle fesih taleplerine ilişkin işlemler ile istekleri halinde yeniden hizmete alınmalarına ilişkin işlemlerini yapmak,
  • Askerlik tehir taleplerine ilişkin işlemleri yapmak,
  • Personelin sendikal faaliyetleri nedeniyle izin taleplerine ilişkin işlemleri yapmak,
  • Ders, seminer ve toplantılara katılma talebinde bulunan personelin işlemlerini yapmak.