İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Disiplin Bürosu

1) İcra müdür ve yardımcıları ile icra katiplerinin yaptıkları iş ve eylemleri ile ilgili, avukatlar ve vatandaşlar tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi ve hakkında adli veya idari soruşturma açılmasına gerek görülen personel hakkında adli ve idari yönden değerlendirme yapılmak üzere evrak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan şikâyetlerin ve başvuruların incelenmesi,

2) CİMER başvurularının incelenip değerlendirilmesi,

3) Başkanlığımıza doğrudan yapılan şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi,

görevlerini yürütmektedir.