İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
İşlemler Bürosu

1) Satın alma / Bütçe ;

• Başkanlığımızda kullanılacak menkul malların piyasa araştırması yapılarak satın alınması, onarım ihtiyacı bulunan gayrimenkul veya menkul malların bakım ve onarımlarının yaptırılması, geçici görev yolluklarının ödenmesi, Başkanlığımız idari işlemlerinden kaynaklı açılan davalara ilişkin vekâlet ücretlerinin ödenmesi, hizmet alımlarının yapılması,

2) Maaş Mutemetliği;

• Başkanlığımız merkez teşkilatında görev yapan personelin maaşlarının ve SGK primlerinin ödenmesi,

3) Teknik Ofis / Bilgi İşlem;

• Başkanlığımızda kullanılan bilgisayar ve diğer ofis malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması / yaptırılması, bilgisayara ve yazıcı kurulumları, yazıcı tonerlerinin temini,

4) Gelen / Giden Evrak;

• Başkanlığımıza UYAP ortamında gönderilen evrakların tasnifi ile ilgili bürolara dağıtımının yapılması, posta ve elden teslim edilen belgelerin taranarak UYAP ortamına aktarılması ve hem fiziki hem UYAP ortamında bürolara dağıtımının yapılması,

5) Diğer büroların alanlarına girmeyen işler;

• Diğer büroların görev alanına girmeyen ya da büroları bütün halinde ilgilendiren iş ve işlemler ile yazışmaların yapılması,

görevlerini yürütmektedir.