İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Çanakkale İcra Dairesi Açılışı