İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
İzmir Adliyesinde İhtisaslaşmış Yeni Model İcra Daireleri Açılışı