17 Haziran - 17 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Mülakatlarında COVID-19 Salgını Nedeniyle Alınacak Önlemler ile Adaylar Tarafından Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Kılavuz

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" konulu yazısı ile Bakanlığımıza gönderilen 08/06/2020 tarihli ve 13588366-149 sayılı yazısı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak COVID-19 salgını nedeniyle mülâkat sürecinde adaylar tarafından uyulması gereken kurallar ile mülâkat yerinde alınması gereken tedbirler aşağıda yer almaktadır.

I-Mülâkattan Önce Alınacak Önlemler:
1. Mülâkat gününden bir gün önce mülâkat yerinin genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacaktır. Bu hususta Sağlık Bakanlığı COVID-19 pandemi döneminde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu ilkelerine uyulacaktır.

2. COVID-19 tanısı olan, tedavi alan veya tedavi sonrasında 14 gün karantina sürecinde olan kişiler mülâkatta görevli olmayacaktır.

3. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19 ile uyumlu şikâyeti olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler mülâkatta  görevli olmayacaktır.

4. Mülâkat kurulu, mülakat görevlileri ve adayların oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına uyacak  şekilde (en az 1 metre mesafe) oluşturulacaktır.

5. Mülâkata girecek adaylara girecekleri saatler bildirilmiş olup adaylar saatinden önce mülakat yerine alınmayarak mülakat esnasındaki yoğunluk asgari seviyeye indirilecektir.

6. Mülâkata girecek adayların yanlarında eldiven, maske ve mülâkat evraklarının imzalanması için tükenmez kalem getirmeleri gerekmektedir.

7. Mülâkata girecek adaylardan ateş, öksürük, burun akıntısı veya solunum güçlüğü olan, COVID-19 teşhisi konulan veya COVID-19 şüphesi ile Sağlık Kurumlarının tavsiyesi üzerine izole edilen veya COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olan adayların, 0312 549 45 00 ile 0312 549 45 01 numaraları üzerinden Başkanlığımız ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Bu adaylara mülâkatlara hangi koşullarda ve ne zaman alınacakları hususunda yönlendirme yapılacaktır.    

II-Mülâkat Sırasında Alınacak Önlemler:
1. Mülâkatın yapılacağı yere adaylar sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uygun olarak kendilerine belirtilen saatlerde alınacak, saati gelmeyen aday mülâkat yerine alınmayacaktır.

2. Mülâkata girecek adayların yakınları mülakat yerine alınmayacaktır.

3. Mülâkat yeri girişlerinde kimlik kontrolü, kimliklere dokunulmadan yapılacaktır. Kontrol yapan görevlilerin maske ve yüz koruyucu kullanması sağlanacaktır.

4. Mülâkata girecek adayların mülakat yerine sosyal mesafe kurallarına uyarak alınmaları esnasında her bir adayın ateşi ölçülecektir. Ateşi 38 derece ve üzerinde olan adaylar diğer adaylardan izole edilip mülakat kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında mülâkata alınacaktır.

5. Mülâkata girecek adayın mülakat yerine alınmadan önce mülakat saatini beklerken COVID-19 açısından mülakat sürecinde dikkat etmesi gereken noktalar görevli tarafından adaylara hatırlatılacaktır. Adaylara hatırlatılacak olan ilgili metin "Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle mülakat süresince almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 teşhisi konulan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylarımız bina girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın, durumunuz tespit edildikten sonra mülâkat kurulunun kararı doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullarda mülâkata alınacaksınız. Şikayeti olanların bilgi vermesi mülâkat süresince sizin, mülâkat görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Başkanlık içerisinde, bahçede ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe olan en az 1 metre, 3-4 adım kuralına dikkat ediniz. Maske takınız, maskenizi çıkarmayınız. Lütfen önlemlere uyunuz." şeklinde olacaktır.

6.Adaylar mülâkatın yapılacağı merkeze girişten itibaren maske takmalı, mülakat salonunda ve mülakat süresince tıbbi maske takmaya devam etmelidir. Maskeler nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu ise aday el antiseptiği kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.

7. Mülâkat yerinde mülakata girecek adaylar ve görevlilerin kullanımı için yeteri kadar el antiseptiği ve yedek maske bulundurulacaktır.

8. Mülakat salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.

9. Mülakat günü adaylardan kesin COVID-19 tanısı olduğu tespit edilenler ile kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanlar diğer adaylardan izole edilip mülâkat kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında mülâkata alınacaktır.

10. Mülakat günü adaylardan ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19’u düşündürecek şikâyetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin COVID-19 vakası ile teması olan adayların belirlenmesi durumunda diğer adaylardan izole edilip mülâkat kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında mülakata alınacaktır.

11. Mülâkat yerine alınmadan önce beklenilen alanda ve koridorlarda yığılma oluşmadan adayların salonlara ulaşması sağlanacaktır.
               
12. Mülâkat yerlerinin mülakat sırasında gerekli havalandırma işlemleri yapılacaktır.

13. COVID-19 tanısı, şüphesi veya teması olan adaylara yönelik yapılacak mülakat esnasında yeteri kadar tıbbi maske bulundurulacaktır.

III-Mülâkat Sonrasında Alınacak Önlemler:
1. Mülâkattan çıkan adaylar, sosyal mesafe (en az 1 metre) kuralına uygun şekilde binadan ayrılmalıdır.

2. Kullanılmış olan maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.

3. Mülâkatın yapıldığı yerin, mülakatın bitimine müteakip gerekli havalandırma işlemleri ile birlikte su ve deterjan kullanılarak genel temizliğinin yapılması sağlanacaktır.

Mülâkata girecek adayların mülâkat sürecinde yukarıda belirtilen kurallara hassasiyetle uymaları kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. Mülâkata girecek olan adaylara başarılar dileriz.