İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular - Duyuru Arşivi
Başsağlığı 15.05.2024
Başsağlığı 27.03.2024
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının 2024 Yılı Atama Kararnamesi Hakkında Duyuru 6.03.2024
Başsağlığı 2.03.2024
2024 Yılı Atama Kararnamesine ilişkin Mazeret Taleplerinin Toplanması Hakkında Duyuru 13.02.2024
İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ Resmî Gazete'de Yayımlandı. 24.01.2024
Bakırköy İcra Dairelerinin Tarama Faaliyetlerinin Tamamlanması 2.01.2024
Başsağlığı 30.12.2023
İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ Resmî Gazete'de Yayımlandı. 29.12.2023
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi Resmî Gazete'de Yayımlandı. 29.12.2023
Satış Giderleri Tarifesi Resmî Gazete'de Yayımlandı. 29.12.2023
İflâs İdare Memurluğu Yönetmeliği Resmî Gazete'de Yayımlandı. 29.12.2023
Başsağlığı 24.12.2023
İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe İlişkin Duyuru 18.10.2023
İzmir İcra Dairelerinin Tarama Faaliyetlerinin Tamamlanması 27.09.2023
Pasaport Taleplerine İlişkin Duyuru 12.09.2023
25 Aralık 2022 Tarihli Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Kura Sonuçlarına İlişkin Duyuru 7.09.2023
Ankara İcra Dairelerinin Tarama Faaliyetlerinin Tamamlanması 5.09.2023
25 Aralık 2022 Tarihli Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni Hakkında Duyuru 25.08.2023
Sözleşmeli İcra Kâtipliği Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 7.08.2023
Başsağlığı 6.07.2023
Sözleşmeli İcra Kâtipliği Sözlü Sınava İlişkin Duyuru 15.06.2023
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına İlişkin 2023 Yılı Atama Kararnamesi 15.06.2023
25 Aralık 2022 Tarihli Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Nihai Başarı Sonuçları 15.06.2023
İstanbul Anadolu İcra Dairelerinin Tarama Faaliyetlerinin Tamamlanması 6.06.2023
Sözleşmeli İcra Kâtipliği Uygulama Sınavına İlişkin Duyuru 1.06.2023
Sözleşmeli İcra Kâtipliği Uygulamalı Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri 1.06.2023
Diyarbakır İcra Daireleri Başkanlığının Faaliyete Geçirilmesine İlişkin Duyuru 1.06.2023
Sözleşmeli İcra Kâtibi Personel İstihdamı Sınav İlanı 20.04.2023
Başsağlığı 18.04.2023
İcra Kâtiplerinin Deprem Nedeniyle Yer Değişikliği Taleplerinin Sonuçlandırılmasına İlişkin Duyuru 14.04.2023
Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş İşlemlerinin Tamamlanmasına İlişkin Duyuru 7.04.2023
Başsağlığı 5.04.2023
İcra Müdür Ve İcra Müdür Yardımcılarının 2023 Yılı Atama Kararnamesi Hakkında Duyuru 15.03.2023
Deprem Nedeniyle İcra Kâtiplerinin Yer Değişikliği Taleplerine İlişkin Duyuru 15.03.2023
Satış Giderleri Tarifesi Resmî Gazete'de Yayımlandı 8.03.2023
7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Duyurusu 6.03.2023
25 Aralık 2022 Tarihinde Yazılı Sınavı Yapılan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru 23.02.2023
Taziye Mesajı 20.02.2023
2022 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Belge Gönderimine İlişkin Duyuru 17.02.2023
Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş İşlemlerine İlişkin Ek Duyuru 16.02.2023
Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Alınan Tedbirler Hakkında Duyuru 15.02.2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Dair Görüş Yazısı 14.02.2023
Kadın Personelin İdari İzinli Sayılmasına İlişkin Duyuru 13.02.2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete'de Yayımlandı 13.02.2023
Deprem Bölgesinde Gönüllü Çalışma Duyurusu 9.02.2023
2023 Yılı Atama Kararnamesi ve İcra Başmüdürü Görevlendirilmesine İlişkin Mazeret Ön Taleplerinin Toplanması Hakkında Ek Duyuru 8.02.2023
Deprem Bölgesinde Görev Yapan İcra Personelinin İzin Kullanımı Hakkında Duyuru 8.02.2023
Deprem Bölgesindeki İcra Dairelerinde Çalışmak Üzere Görevlendirilmek İsteyen Personel Hakkında Duyuru 8.02.2023
Konaklama Bilgilerine İlişkin Duyuru 7.02.2023
2023 Yılı Atama Kararnamesi ve İcra Başmüdürü Görevlendirilmesine İlişkin Mazeret Ön Taleplerinin Toplanması Hakkında Duyuru 3.02.2023
Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş İşlemlerine İlişkin Duyuru 31.01.2023
7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Duyurusu 25.01.2023
2022 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 20.01.2023
İcra Başmüdürü Görevlendirmesine İlişkin 06.01.2023 Tarihli Duyuru 6.01.2023
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi Hakkında Duyuru 2.01.2023
E-satış Eğitim Videoları Hakkında Duyuru 31.12.2022
E-satış Yönetmeliğinin Ülke Genelinde Uygulanmasına Dair Duyuru 27.12.2022
Sözleşmeli Personelin UYAP Kayıtlarını Güncellemesi 23.12.2022
İcra Daireleri Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Duyurusu 8.11.2022
E-satış Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Duyuru 19.10.2022
3 Nisan 2022 Tarihli Sınavı Kazanan İcra Müdür Yardımcılarına Ait Kura Listesi 19.10.2022
2022 Yılı İcra Başmüdürü Görevlendirilmesi Esasları 19.10.2022
2022 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınav İlanı 15.10.2022
3 Nisan 2022 Tarihli Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni Hakkında Duyuru 11.10.2022
Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 14.09.2022
3 Nisan 2022 Tarihli Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Nihai Başarı Sonuçları 26.08.2022
E-satış Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Duyuru 25.08.2022
İcra Daireleri Başkanlıklarına İlişkin Duyuru 2.08.2022
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına İlişkin 2022 Yılı Atama Kararnamesi 26.06.2022
İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Duyurusu 30.05.2022
03 Nisan 2022 Tarihinde Yazılı Sınavı Yapılan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru 26.05.2022
E-satış Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Duyuru 23.05.2022
2021 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Belge Gönderimine İlişkin Duyuru 12.05.2022
500 Sözleşmeli İcra Kâtibi Uygulama Sınavı Metinleri 29.04.2022
Başsağlığı 21.04.2022
2021 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 20.04.2022
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının 2022 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esaslarına İlişkin Duyuru 7.04.2022
Başsağlığı 18.03.2022
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının 2022 Yılı Atama Kararnamesi Ön Taleplerinin Toplanması Hakkında Duyuru 11.03.2022
Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlara İlişkin Duyuru 10.03.2022
Sözleşmeli İcra Kâtibi Personel İstihdamı Sınav İlanı 1.03.2022
Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. 22.01.2022
Başsağlığı 8.01.2022
2021 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınav İlanı 28.12.2021
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi 28.12.2021
İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ 28.12.2021
Devir Teslim Töreni Yapıldı 21.12.2021
Başkanlığımız Tetkik Hâkimlerinden Kasım SEYFİ'nin E-Tebligat Makalesi Yayımlanmıştır. 3.12.2021
Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Tesisine İlişkin Kanun Değişikliği 3.12.2021
03 Aralık 2021 Tarihli İcra Müdür Yardımcılarına Ait Kura Listesi 3.12.2021
YARGI REFORMUNUN 5. PAKETİ, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 30.11.2021
2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni Hakkında Duyuru 26.11.2021
2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Nihai Başarı Sonuçları 28.10.2021
İcra Dairelerinin IBAN Numaraları Sekmesi Sitemize Eklenmiştir. 14.09.2021
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2021 Yılı Kararnamesi 2.07.2021
Başsağlığı 14.06.2021
2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Ertelenen Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru 3.05.2021
Adalet Bakanlığınca Yapılacak Sınavların Ertelenmesine Dair Duyuru 27.04.2021
814 Sözleşmeli İcra Kâtibi Uygulama Sınavı Metinleri 19.04.2021
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2021 Yılı Atama Kararnamesi 29.03.2021
30 Mart – 27 Mayıs 2021 Tarihlerinde Yapılacak Olan İcra Müdür ve Yardımcılığı Mülakatlarında COVİD-19 Nedeniyle Alınacak Önlemler ile Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Kılavuz 29.03.2021
2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru 3.03.2021
İcra Müdür ve Yardımcılarının 2021 Yılı Atama Kararnamesi Ön Talep Hakkında Yeni Duyuru 1.03.2021
814 Adet Sözleşmeli İcra Kâtipliği Pozisyonu İçin İstihdam İlanı 23.02.2021
2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Belge Teslimine İlişkin Duyuru 17.02.2021
İcra Müdür ve Yardımcılarının 2021 Yılı Atama Kararnamesi Ön Talep Hakkında Duyuru 2.02.2021
Başsağlığı 22.01.2021
Başsağlığı 19.01.2021
Emekli Personel Kimlik Kartları Hakkında Duyuru 7.01.2021
2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavını Kazanan Adaylara İlişkin EK DUYURU 6.01.2021
2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 22.12.2020
27 Ekim 2020 Tarihli İcra Müdür Yardımcılarına Ait Kura Listesi 27.10.2020
28/12/2019 Tarihinde Açıktan ve Naklen Yapılan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında Başarılı Olan Adayların Kura Töreni Hakkında Duyuru 23.10.2020
2019 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Kura Çalışmasına İlişkin Eş Mazereti Duyurusu 6.10.2020
Acele Kamulaştırma Kararlarının Uygulanması Usulü 1.10.2020
Yabancı Ülke Konsolosluklarına Haciz Uygulanması Usulü 1.10.2020
2019 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Nihai Başarı Sonuçları 30.09.2020
2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınav İlanı 19.09.2020
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.07.2020
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2020 Yılı Kararnamesi 27.07.2020
Durma Süreci Sonrası Satış İşlemlerine İlişkin Görüşümüz 18.06.2020
Durma Süreci Sonrası Kıymet Takdiri Sürelerine İlişkin Görüşümüz 18.06.2020
COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar 11.06.2020
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10.06.2020
17 Haziran - 17 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Mülakatlarında COVID-19 Salgını Nedeniyle Alınacak Önlemler ile Adaylar Tarafından Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Kılavuz 9.06.2020
COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler 3.06.2020
2019 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru 2.06.2020
Durma Kararı Sonrası Satış İşlemlerine İlişkin Görüş Yazımız 1.06.2020
COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2020/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 30.05.2020
Başsağlığı 27.05.2020
Yargıda Süreler 15 Hazirana Kadar Ertelendi 1.05.2020
İİK 330. Madde gereğince maaş hacizleri konulu görüş yazımız 2.04.2020
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020
2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında 24.03.2020
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler 23.03.2020
Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında İcra Dairelerindeki Bütün İşlemler Durduruldu 22.03.2020
Cumhurbaşkanlığının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Yönelik İdari İzin Konulu Duyurusu 18.03.2020
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarının 2020 Yılı Atama Taleplerinin Süresinin Uzatılmasına Dair Duyuru 16.03.2020
İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yapılacak Ziyaretler Hakkında 14.03.2020
İcra Müdür ve Yardımcılarının 2020 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esaslara İlişkin Sıkça Sorulan Sorular 10.03.2020
2019 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Evraklara İlişkin Duyuru 6.03.2020
İcra Müdür ve Yardımcılarının 2020 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esaslara İlişkin Duyuru 6.03.2020
İcra Müdür ve Yardımcılarının 2020 Yılı Atama Kararnamesi Hakkında Duyuru 11.02.2020
2019 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavını Kazanan Adaylara İlişkin EK DUYURU 30.01.2020
2019 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 22.01.2020
2020 Yılı Genel Mal Bildirimi Duyurusu 30.12.2019
28 Aralık 2019 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılacak Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı EK İLAN 14.10.2019
20 Eylül 2019 Tarihli İcra Müdür Yardımcılarına Ait Kura Listesi 20.09.2019
2019 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınav İlanı 20.09.2019
İcra Kâtipleri Arasından 04.05.2019 Tarihinde Yapılan İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavında Başarılı Olan Adayların Kura Töreni Hakkında Duyuru 17.09.2019
İcra Kâtipleri Arasından 04.05.2019 Tarihinde Yapılan İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Nihai Başarı Sonuçları 9.09.2019
1099 Sözleşmeli İcra Kâtipliği İstihdamı İçin Yapılacak Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin DUYURU 7.08.2019
İcra Kâtipleri Arasından 04.05.2019 Tarihinde Yapılan İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru 4.07.2019
1099 Adet Sözleşmeli İcra Kâtipliği Pozisyonu İçin İstihdam İlanı 28.06.2019
İcra Kâtipleri Arasından 04.05.2019 Tarihinde Yapılan İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru 31.05.2019
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2019 Yılı Kararnamesi 31.05.2019
İcra Kâtipleri Arasından Yapılacak İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonuçları 26.03.2019
08 Mart 2019 Tarihli İcra Müdür Yardımcılarına Ait Kura Listesi 8.03.2019
İcra Kâtipliğinden İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavında Başarılı Olan Adayların Kura Töreni Hakkında Duyuru 4.03.2019
İcra Müdür ve Yardımcılarının 2019 Yılı Atama Kararnamesi Hakkında Duyuru 1.03.2019
İcra Kâtipleri Arasından İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Nihai Başarı Sonuçları 1.03.2019
22.12.2018 Tarihinde İcra Kâtipleri Arasından Yazılı Sınavı Yapılan İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru 12.02.2019
İcra Kâtipleri Arasından Yapılacak İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına İlişkin Duyuru 30.01.2019