2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavını Kazanan Adaylara İlişkin EK DUYURU

22 Kasım 2020 Tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınav sonuçları 22 Aralık 2020 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.

22 Aralık 2020 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanan ilan gereği yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelerin (Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle) temininde yaşanılan aksaklıklardan dolayı istenilen belgelerin teslim tarihi 08/01/2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzaltılmış olup, daha önceki ilanımızda istenilen belgeleri teslim edemeyen adayların belgelerini Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

İlanen Duyurulur.