2023 Yılı Atama Kararnamesi ve İcra Başmüdürü Görevlendirilmesine İlişkin Mazeret Ön Taleplerinin Toplanması Hakkında Duyuru

2023 Yılı Atama Kararnamesi ve İcra Başmüdürü Görevlendirilmesine İlişkin Mazeret Ön Taleplerinin Toplanması Hakkında Duyuru;

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının 2023 Yılı Atama Kararnamesi ile İcra Başmüdürü Görevlendirmesine ilişkin çalışma esaslarını belirlemek üzere;
Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 39 ve devamı maddelerinde belirtilen yasal mazeretleri bulunanların mazeretleriyle birlikte görev yerinde kalma ya da yer değişikliği/görevlendirme taleplerini, talep ettikleri mahalleri de belirtmek suretiyle 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında Başkanlığımıza UYAP üzerinden atama talep formu ile göndermeleri, 
Yasal mazereti bulunmayanların yer değişikliğine/görevlendirmeye ilişkin herhangi bir talep formu göndermemeleri, Başkanlığımızca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra yayımlanacak olan kararname takvimi ve genel esaslar ile ihtiyaç bulunan mahallerin ilan edilmesini müteakip tercihlerini içeren atama talep formlarını gönderebilecekleri hususu;
İlanen duyurulur.