2023 Yılı Atama Kararnamesi ve İcra Başmüdürü Görevlendirilmesine İlişkin Mazeret Ön Taleplerinin Toplanması Hakkında Ek Duyuru

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının 2023 Yılı Atama Kararnamesi ile İcra Başmüdürü Görevlendirmesine ilişkin çalışma esaslarını belirlemek üzere mazeret ile ilgili ön taleplerin 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında Başkanlığımıza gönderilmesi hususu 03 Şubat 2023 tarihinde sitemizden ilân edilmiş olup, mazeret ön taleplerinin son başvuru tarihi 20 Şubat 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.
İlanen duyurulur.