26.06.2020 Tarihli UYAP Güncelleme Duyurusu

26.06.2020 TARİHLİ YÜKLEME DUYURUSU

 
1-             Haciz & Mal & Satış / Dosya Alacağına Haciz Ekleme/Kaldırma İşlemleri ekranı oluşturulmuştur.

·      İşlem yapılmak istenen tarafın, Türkiye genelinde tüm icra dairelerinde; Alacaklı, Borçlu, Yediemin, Bilirkişi ve Vekil sıfatıyla kayıtlı olduğu dosyaların sorgulanarak listelenmesi sağlanmıştır.

·      Sorgu sonucu listelenen dosyalara sistem üzerinden haciz eklenmesi, eklenen haczin kaldırılması ve eklenen haczin güncellenebilmesi sağlanmıştır. (Eklenen haczin kaldırılması ve güncellenmesi işlemlerinin yapılabilmesi için; “haciz bilgileri sorgula” butonu ile hacizlerin sorgulanarak listelenmesi ve “dosya alacağına ait haciz bilgileri” sayfasından işlem yapılacak olan haczin seçilmesi gerekmektedir.)

·      Haciz ekleme ve eklenen haczin kaldırılması işlemlerinde sistem tarafından otomatik olarak ilgili icra dairelerinin iş listelerine bilgi işi düşürülmesi sağlanmıştır.

·      Haciz ekleme ve eklenen haczin kaldırılması işlemlerinde, haciz ekleyen/kaldıran dosya ile haciz eklenen/kaldırılan dosyanın safahatına yapılan işlemle ilgili kayıt atılması sağlanmıştır.

·      Yapılan sorgulama sonucu tarafın Alacaklı, Borçlu, Yediemin, Bilirkişi ve Vekil sıfatıyla kayıtlı olduğu dosya bulunamaması halinde “Bulunamayanlar Raporu” butonu ile kayıt bulunmadığına dair rapor alınması sağlanmıştır.

·      Sorgu sonucu listelenen dosyalarda bulunan haciz bilgilerinin “Haciz Bilgileri Sorgula” butonu ile sorgulanarak “Dosya Alacağına Ait Haciz Bilgileri” sayfasında listelenmesi ve bulanan haciz bilgilerinin “Haciz Bilgileri Raporu” butonuna basılarak raporlanabilmesi sağlanmıştır.

·      Haczedilmeyecek bir alacağın haczedilmesi halinde, haciz eklenen icra dairesi tarafından haczin kaldırılabilmesi sağlanmıştır.

2-             Avukat Portal / Takip Açılışı ekranında, Arabuluculuk, Noter, Hakem Heyeti ve Diğer seçenekleri ile ilamlı takip açılabilmesi sağlanmıştır.
3-             İcra Dosyası ilişkilendirilmiş bulunan Hukuk Mahkemeleri dosyalarından verilen gerekçeli kararların kesinleştirilmesi işlemi sonrasında ilişkili icra dairesinin iş listesine gerekçeli kararın ve kesinleşme şerhinin iş olarak düşürülmesi sağlanmıştır.

4-             Avukat portal üzerinden gönderilen haciz taleplerin, ekrandaki alanlar seçilmek suretiyle oluşturulması ve oluşan haciz talebinin icra dairesi ekranlarındaki iş süreçlerinin asgariye indirgenmesi için çalışma yapılmıştır.

·      Bu kapsamda “Dosya İşlem / Avukat Portal Talep Karşılama” ekranı oluşturulmuştur.

·      Avukat portal “Haciz Talebi Gönder” alanından ekranda seçilen alanlar haricinde avukatın müdahalede bulunmaksızın seçtiği işlemlere dair de masraf tutarının talep ile icra dairesine gönderilmesi sağlanmıştır.

·      Bu gönderilen haciz talepleri icra iş listesine düşmeksizin doğrudan dosya içerisine kaydı sağlanmış olup, gönderilen taleplerin takibi için “Dosya İşlem / Avukat Portal Talep Karşılama” ekranı oluşturulmuştur.

Ekran İşleyişleri:

·      Avukat Portal Talep Karşılama ekranı: Avukat portal da yeni oluşturulan ekrandan hazırlanan talep evraklarının icra uygulama ekranlarından takip edileceği ekrandır.

·      Ekranda bulunan sorgulama kriterleri ile gönderilen taleplere ve kararlara dair sorgulama imkânları sağlanmıştır.

·      Portal da oluşturulan yeni ekrandan gönderilen talep evraklarının birim iş listesine düşmeden dosyasına kaydedilmesi sağlanmıştır. (Yeni ekran haricinde eski usul ile gönderilen talepler birim iş listesine düşmeye devam edecektir.)

·      Yeni ekrandan oluşturulan talepler takip edilmeli ve karar tensipleri bu ekran üzerinden hazırlanmalıdır.

·      Talep evrakı  ekrandaki “Talep” sütunundaki ikon dan görüntülenebilmektedir. Aynı şekilde ilgili talebe istinaden bu ekran üzerinden karar verilmiş ise “Karar” sütunundaki  ikon dan karar evrakı görüntülenebilmektedir.

·      Talep sayısı alanından talep içerisinde kaç tane işlem istenmiş ise o sayı gösterilmektedir.

·      Talep detayı ve karar tensip evrakı hazırlanması için ilgili talep satırına çift tıklanmak suretiyle talep detayı ekranı açılabileceği gibi, ekran altında bulunan “Talep Detayını Görüntüle” butonu ile de ilgili ekran açılabilmektedir.

·      Dosyada reddedilmemiş “Masraf Avansı” tutarı ilgili sütunda gösterilmekte olup, yapılacak işlem ve karar aşamasında kullanıcıya kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

·      Dosyaya dair birimde, rolde yada ekranı sorgulayan kişi için “Dosya Görüntüleme” ekranından girilmiş “Not” var ise “Not Sayısı” alanında bu gösterilmektedir. İlgili sütun tıklandığında “Dosya İnceleme” ekranı açılmaktadır. Kişiye özgü not verilmiş ise ekranı ilgili kişi açmamışsa o kimsenin verdiği not bilgileri gösterilmemektedir.

·      Talep gönderilen tarafa istinaden kesinleşme yada durma bilgisi girilmiş ise aynı şekilde ekranda da gösterilmektedir. Tarafa dair kesinleşme bilgisi girilmiş ise  dosya “Yeşil” durma bilgisi var ise “Kırmızı” renkte gösterilmektedir.

 

o  Talep Detayı Görüntüleme ekranı; gönderilen talep detayı ve karar hazırlama işlemi ile birlikte kararın akabinde karara istinaden yapılacak işlemler için ilgili ekranların kısa yoldan açılabilmesi sağlanmıştır.

·      Talebe istinaden “Kabul / Red” seçenekleri işaretlenir, işleme dair masraf bekleniyor ise, ekranın altında bulunan alana istenen tutar yazılmalıdır, kararın akabinde işlemleri karar veren kimse yapabileceği gibi, başka personelin yapması isteniyor ise “Karar Tensip” hazırlama işleminden önce “İşlemi Yapacak Personel” seçilmelidir.  Bu şekilde başka personel seçilmiş ise “Avukat Portal Talep Karşılama” ekranından işlem yapacak personel seçilerek de sorgulama yapılabilmektedir. Daire personeli bu ekran üzerinden kendisine atanan işlemleri takip etmelidir.

·      Talep ve kararın akabinde haciz/yazışma vs. talebe istinaden işlem yapılmış ise, “Talep Detay” ekranında “İşlem Yapıldı” alanından ilgili talep seçilerek “İşlem Yapıldı Sonuçları Kaydet” seçeneği ile işaretlenmelidir. Bu sayede bu ekrana gönderilen tanımlı taleplerin yapılıp yapılmadığı, ne kadar bekleyen iş olduğu “Avukat Portal Talep Karşılama” ekranındaki sorgulama kriterlerinden takip edilebilecektir.

 

o  Ekran Açıklamaları

Talep: Avukat portaldan "Haciz Talebi Gönder" seçeneği ile gönderilen iş listesine düşmeksizin doğrudan dosyasına giren talep evrakını gösterir.

Karar: İcra müdür, müdür yardımcısı rollerinden talep detay ekranından verilen kararı gösterir.

İstek: Avukatın talep içeriğindeki işlem sayısını gösterir.

Masraf: Dosya içerisinde reddedilmemiş masraf tahsilatı tutarını gösterir.

Durum: Haciz talebi gönderilen tarafın dosyadaki durumu, kesinleşme yada durma bilgisi girilmiş ise onu gösterir. Ayrıca ekranda kesinleşme şerhi bulunan tarafa ait talep satırı “yeşil”, durma şerhi bulunan tarafa ait talep satırı “kırmızı” renkte gösterilir.

Not: Dosya İnceleme ekranından girilmiş, birim ve rol de gösterilecek not sayısını gösterir. Evraka not giren kişinin sadece kendisi için girdiği not var ise o notu da sadece kendi ekrana girdiğinde görebilir. Not alanına tıklandığında “Dosya İnceleme” paneli açılır ve dosyadaki notlar ve evraklar görülebilir.

Karar Tarihi: Taleple ilişkili ekran üzerinden verilen kararın tarihin gösterir.

Karar Personel: Kararı veren personelin ismini gösterir.

İşlem Yapacak Personel: Kararı veren kimse karar öncesi işlem yapacak personel seçiminde bulunmuş ise, karar şablonuna bu isim yansır. Ayrıca "Avukat Portal Talep Sorgula" ekranı ile işlem yapacak personel seçilip sorgulama yapılırsa o kimseye bu ekran üzerinden atanmış işler sorgu sonucuna yansır.

Ekran üzerinde tarih aralığı, avukat ismine göre, dosya yıl ve numarası girilmek suretiyle “İşi Bitenler, İşi Bitmeyenler, Karar Evrakı Hazırlananlar ve Karar Evrakı Hazırlanmayanlar” seçimleri ile sorgulama imkânı bulunmaktadır.

Talep Detayını Görüntüle: Talep içeriğinin görüntülendiği ve kararın hazırlandığı ekranı açar. Avukat portal talep sorgulama ekranı üzerinden satır üzerinde çift tıklanması halinde de butona basmaksızın ilgili ekranı açmaktadır.

İşlemi Yapacak Personel: Karar verirken işlemi yapması için bir personel görevlendirilecekse karar şablonunda görünmesi ve o kimsenin kendisine bu ekran üzerinden ataması yapılan işlerin “Avukat Portal Talep Sorgulama” ekranından sorgulayabilmesi için seçilecek personelin girileceği alandır.

Talep Türü: Avukatın portaldan “Haciz Talebi Gönder” ekranından gönderdiği taleplerin türünü gösterir.

Talep Detayı : Gönderilen talebin metinsel içeriğini gösterir.

Kabul: Gönderilen talebe istinaden verilecek kararın “Kabul” edilmesi durumunda şablonda ve ekrandaki gösteriminin yapıldığı alandır. Ayrıca karar aşamasında bu alandan “Kabul ya da Red” seçimi zorunludur.

Red: Gönderilen talebe istinaden verilecek kararın “Red” edilmesi durumunda şablonda ve ekrandaki gösteriminin yapıldığı alandır. Ayrıca karar aşamasında bu alandan “Kabul ya da Red” seçimi zorunludur.

İşlem Yapıldı Mı: Kabul kararı verilen taleplerin işleminin yapılması halinde kullanıcının bu alana “tik” atması ile bu talebin sorgularda “İşi Bitenler” alanında gelmesi ile taleplere istinaden verilen kararlara dair bekleyen iş olup olmadığının tespiti sağlanmış olur.

Ekran: Kabul kararı ile işlemin yapılacağı ekranın kısa yoldan açılabilmesi sağlanır. (Gönderilere istinaden ekran açıldığında talep ile ilgili ekrana otomatik doldurulabilen alanlar için teknik çalışmalar devam etmektedir.)

İşlem Tarihi: İşlem Yapıldı alanına işaret konularak işin yapıldığı bilgisinin girildiği tarihtir.

Personel: İşlem Yapıldı alanına işaret koyan personelin bilgisinin gösterildiği alandır.

Masraf İçin Beklenen Tutar: Karar verilirken ilave bir masraf ihtiyacı var ise bu alana girilen tutar, hem safahatta hem de şablonda gösterilir. Bu alandan ya da tensip / karar hazırlama ekranlarından karar verilirken girilen “Masraf Bekleniyor” seçimine dair işler “Birim Tensip Sorgula” ekranından takip edilebilir.

Karar Tensip Hazırla: Gönderilen talebe istinaden ekran üzerinden yapılan seçimler (kabul/red, işlem yapacak personel, masraf isteniyor ise bu tutar)  dâhilinde talep ile ilişkili karar tensibinin hazırlandığı butondur. Karar metnine müdahale imkânı yoktur. Kabul Kararı verilen taleplere istinaden işlem yapılacak ekranlar için “Ekran” sütunu aktif olacaktır.  İşlemler açılacak bu ekranlar üzerinden yapılabileceği gibi ayrıca mevcut ekranlar üzerinden de yapılabilir. Kararı veren kimse kararın akabinde işlemi yapabileceği gibi “Avukat Portal Talep Sorgula” ekranından sorgulama yapılarak da işlemi dairedeki herhangi bir personel yapabilir durumdadır. Karar işlemi ekrandan girilen veriler dâhilinde değiştirilemez şekilde hazırlandığı ve mevcut iş süreçlerinin ortadan kaldırılması amaçlandığı için doğrudan “Müdür/Müdür Yardımcısı” rolleri ile karar hazırlanabilir yapı kurgulanmıştır. Memur rolleri için karar evrakı hazırlanamaması için butonda kontrol bulunmaktadır.

İşlem Yapıldı Sonuçları Kaydet: Kabul kararı verilen haciz taleplerine dair gerek bu ekran üzerinden gerekse de müstakil ekranlar üzerinden işlem yapılması halinde bu ekran üzerinden ilgili işlemin yapıldığına dair seçimin yapıldığı alandır.

NOT:

a-Avukat portal üzerinden yeni oluşturulan “Haciz Talebi Gönder” ekranından tanımlı şekilde gelen haciz talepleri bu ekrana düşmektedir. Bu talepler doğrudan dosyasına gireceği için iş listesine düşmeyecek ve takipler bu ekran üzerinden yapılacaktır.

b-Avukat, vatandaş, kurumların portal üzerinden “Evrak Gönder” seçenekleri ile gönderdikleri talepler mevcutta olduğu gibi yine iş listesine düşmeye devam edecektir.

c-Avukat portal üzerinden yeni oluşturulan “Haciz Talebi Gönder” ekranından tanımlı şekilde gelen haciz taleplerine “Avukat Portal Talep Sorgula” ekranı üzerinden karar verilmeksizin “Talep/Karar Tensip Bilgi Girişi” ve “Toplu Talep ve Karar Tensip Bilgi Girişi” ekranı üzerinden talep ile ilişkili karar verilmesi halinde de “Avukat Portal Talep Sorgula” ekranında “Karar Evrakı Hazırlananlar” sorgusuna yansıması ve bu ekrandaki “Karar” sütununa da yansıması sağlanmıştır. Avukat portal talep detay görüntüle ekranından seçilen alanlar ile doğrudan müdahale edilmeksizin karar evrakı oluşturulması usulünü tercih etmeyecek kullanıcılar belirtilen alanlardan da ilişkili karar tensibi hazırlayabilirler.

 

5-             Evrak / Tarama Merkezi Evrak Kayıt ekranında, sisteme katılmak istenilen evraklar için Evrak Tür, Evrak Tip ve Dosya No seçiminin yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu ekrandan sisteme katılarak ilgili birimin iş listesine düşürülen evraklar için Birim Gelen Evrak Kayıt İşlemleri ekranından, dosyasına kayıt işlemi sırasında, Evrak Tür, Evrak Tip ve Dosya No seçimlerin ilgili alanlara seçili olarak gelmesi sağlanmıştır.

6-             Evrak / Dosya Evrak Kayıt İşlemleri ekranında, Talep evrak türü altına “Harç İadesi Talebi” ve “Avans İadesi Talebi” evrak tipleri eklenmiştir.

7-             Evrak / Dosya Evrak Kayıt İşlemleri ekranında, Adli Birimlere Bildirim evrak türü altına “İstihkak-Hakediş Haczi Cevabı”, “Fatura”, “Teminatın Kabulü / Reddi Cevabı Yazısı”, “Derkenar Yazısı”, “Ceza ve İnfaz Kurumundan Gelen Yazı”, “Banka / Finans Kurumu Sözleşmesi”, “Belediye İmar Durumu” ve “Takip Dayanağı Belge” evrak tipleri eklenmiştir.

8-             Evrak / Dosya Evrak Kayıt İşlemleri ekranında, Tutanak evrak tipi altına “Teminatın İadesi Tutanağı” ve “Çek - Senet Teslim Tutanağı evrak tipleri eklenmiştir.

9-             Dosya İşlem / Dosya İşlemleri / Toplu Kesinleştirme Ekranı ile Dosyanın Durum Bilgilerinin Güncellenmesi ekranlarında, işlem yapılacak olan tarafa gönderilmiş bulunan ödeme emrinin tebliğ zarfının barkod numarasının akıbetinin PTT kayıtlarından sorgulanabilmesi için "PTT den Sorgula" butonları eklenilmiş ve PTT den gelen sonucun yansıtıldığı tablo alanları eklenmiştir.

10-         Dosya İşlem / Dosya İşlemleri / Yanlışlıkla Kapatılan Dosyaların Açılması ekranında, 50-100 dosya ile işlem yapılabilmesi ve yanlışlıkla kapatılmış olan dosyaların toplu olarak yeniden açılabilmesi sağlanmıştır.

11-         Dosya İşlem/Toplu Talep ve Karar Tensip Bilgi Girişi, Dosya İşlem/Toplu Temlik Bilgilerinin Girişi, Haciz & Mal & Satış / Haciz Bildirimleri/Haciz Bildiriminin Yapılması ve Genel Yazılar/Toplu Genel Yazı Hazırlanması ekranlarında işlem yapılmak istenildiğinde dosyanın kapalı olduğu uyarısının ekranlara yansıması sağlanmıştır.

12-         Haciz & Mal & Satış / E-Satış İhale ve Kullanıcı Bilgileri Sorgulama ekranı oluşturulmuştur. Bu ekranda; seçilen ihale veya girilen TC kimlik numarası ile ilgili olarak, elektronik satış portalı üzerinden yapılan işlemlerin ekranda listelenmesi ve raporlanabilmesi sağlanmıştır. (Müdür, Müdür Yrd., Satış Müdürü, Satış Müdür Yrd. Rollerine tanımlanmıştır.)

13-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Diğer Haciz/Rehin Bilgileri Girişi ekranında, diğer haciz/rehin dosyalarına ait bilgilerin gösterildiği tabloya vekili sütunu eklenmiş ve bu alanda diğer rehin/haciz alacaklısı ile ilişkili olan vekilin isim bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.

14-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Diğer Haciz/Rehin Bilgileri Girişi ekranında, diğer haciz/rehin dosyalarına ait bilgilerinin raporunun alınabilmesi imkânı getirilmiştir. Rapor isteğe bağlı olarak dosyaya kayıt edilebilmektedir.

15-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Haciz/Rehin İşlemleri ekranında, haciz girişi işleminde, hatalı veri girişinin engellenmesi için haciz başlangıç tarihinin günün tarihinden sonra olmaması ve dosya ilk açılış tarihinden önce olmaması için kontrol ve uyarı konulmuştur.

16-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / İhale İşlemleri ekranından, elektronik satış portalında yayınlanmış olan ihalenin, ihale yayından kaldırıldıktan sonra kullanıcı tarafından silinmesi engellenmiştir. (27/03/2020 tarihinde yüklendi)

17-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / İhale Katılımcı/Alıcı İşlemleri ekranında, teklif/satış tutarı girişi işleminde, hatalı veri girişinin engellenmesi için tutarın sıfır/boş olmaması için kontrol konulmuş ve tutarın elektronik satış portalında verilen teklif tutarından az olması halinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

18-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Mal İşlemleri / Taşınmaz Gir ekranında, taşınmaz özelliklerinin girişi sırasında ekranda kalan karakter sayısı ve fazla girilen karakter sayısı gösterilmesi sağlanmıştır.

19-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Mal İşlemleri / Taşınmaz Gir ekranında, veri giriş alanlarının yerleşiminde değişiklik yapılarak düşük çözünürlüklü ekranlarda görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

20-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Mal İşlemleri / Taşınmaz Gir ekranında, Diğer Hak ve Mükellefiyet Bilgisi Girilmesi işlemi sırasında Taşınmazın Özellikleri alanındaki verilerin kaybolması hatası giderilmiştir.

21-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Mal İşlemleri / Taşıt Gir ekranında, taşıta ilgili taraf olarak, dosyada hissedar sıfatıyla kayıtlı olan, kişi/kurumlarında eklenebilmesi sağlanmıştır.

22-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Satış Sonrası Yazıların Hazırlanması ekranında, Kişi ve Kurumlara Bildirim / Tescil Yazısı /  Araç Tescil Yazısı Talimat, Araç Tescil ve Taşınmazın Tescil Yazısı şablonlarına gerçek kişiler için TC kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi numarasının yansıması sağlanmıştır.

23-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Satış Sonrası Yazıların Hazırlanması ekranında, Kişi ve Kurumlara Bildirim / Tescil Yazısı /  Araç Tescil Yazısı Talimat, Araç Tescil ve Taşınmazın Tescil Yazısı şablonlarında tescilden önce yapılması gerekli işlemlere ilişkin uyarı verilmesi sağlanmıştır.

24-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Satış Sonrası Yazıları ekranında, İcra Dairesi Genel Yazı / Hesap Açma Yazısı / Bankaya Hesap Açma Yazısı şablonuna satış bedelinin yansıması sağlanmıştır.

25-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Resim İşlemleri ekranında, eklenecek olan jpeg, jpg, png ve gif formatlı resimlerin en az 300x450 piksel olması için kontrol konulmuştur.

26-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Resim İşlemleri ekranında, resmi bulunmayan mallar için “Resim Yok” seçeneği eklenmiştir. Resim eklenilmeyen mallar için resim yok seçeneğinin seçilmemesi halinde ihale işlemleri sekmesinde işlem yapılması engellenmiştir.

27-         Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Resim İşlemleri ekranında, Toplu Resim Ekle işleminde, seçilen ve eklenecek olan resimlerin sırasının değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Yapılan sıralamaya göre elektronik satış portalında resimlerin gösterimi sağlanmıştır.

28-         Haciz & Mal & Satış / Yed-i Emin İşlemleri / Malın Yedieminden Çıkartılması ekranında, lisansız yediemin seçeneği için hesaplanmakta olan; “Yediemin Azami Ücret Haddi”nin, lisanslı yedieminin azami ücret haddi bulunup bu ücretin yüzde sekseni üzerinden hesaplanması yerine, gün bazlı lisanssız yediemin ücreti dikkate alınarak hesaplanıp bulunması sağlanmıştır.

29-         Haciz & Mal & Satış / Yed-i Emin İşlemleri / Malın Yedieminden Çıkartılması ekranında, “Yıl Bazlı Ücret Hesapla” seçeneği konulmuştur. Yıl bazlı ücret hesaplamanın seçilmesi halinde, ücret hesaplamasının malın yedieminde kaldığı günlerde yürürlükte bulunan tarifeye göre hesaplanması sağlanmıştır. Seçilmemesi halinde yürürlükte bulunan son tarifeye göre ücret hesaplaması yapılmaktadır.

30-         Haciz & Mal & Satış / Satış İle İlgili Dosya Sorgulamaları ekranında, ekran yerleşiminde ve sorgulama yerlerinde düzenleme yapılmıştır.

31-         Haciz & Mal & Satış / E-Tebligat ile Banka Hesap İşlemleri / Banka Seç ekranında, sık kullanılan bankaların belirlenebilmesi ve seçilebilmesi sağlanmıştır.

32-         Harç Kasa / Harç Masraf Makbuzunu İptali ekranında setli dosyanın ekrana gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca setli bir dosyada Tahsilat Reddiyat Bilgileri ekranı açılırken "Dosya Bilgileri Giriniz" uyarısı kaldırılarak ekranın açılması sağlanmıştır.

33-         Harç ve Kasa / Dosya Hesabı (Yeni Esnek) ekranı oluşturulmuştur. Bu ekranda kullanıcının alacak kalemi, KKDF, BK.100, ÖTV. gibi alanlara müdahale etme imkanı kaldırılmıştır. Dosyada girilmiş veriler esas alınmakta olduğundan hesap alınmadan önce dosyaya dair ilgili verilerin güncellemesi gerekmektedir.

34-         Harç ve Kasa / Harç ve Masraf İşlemleri / Harç ve Masraf Tahsilatının Yapılması ve Makbuzunun Hazırlanması ekranında, İcra dairesinde düzenlenen sayman mutemedi alındısı ve cezaevi harcı makbuzlarında vekil ile işlem yapılmış ise hem tarafın hem de vekilinin T.C/Vergi No bilgileri ile vekilinin T.C. Kimlik numarasının yansıması sağlanmıştır.

35-         Harç ve Kasa / Peşin Harcın Şerh Edilmesi ekranında, dosyada bulunan peşin harcın şerh işleminin yapılması sonrasında, yapılan işlem ile ilgili olarak dosyada evrak oluşturulması ve safahata yapılan işlemle ilgili kayıt düşülmesi sağlanmıştır.

36-         Harç ve Kasa / Reddiyat Yapılması ve Reddiyat Makbuzunun Hazırlanması (Tam ve Esnek) ile Toplu Reddiyat Yapılması ve Reddiyat Makbuzunun Hazırlanması ekranlarında, reddiyat yapılan tarafın Vakıfbank hesabının hesap sahibi ile reddiyat yapılan tarafın ad ve soyad bilgileri karşılaştırılıp, uyumsuz olması halinde ekranda uyarı verilmesi sağlanmıştır.

37-         Sorgular / Toplu Entegrasyon Sorgu ekranında, dosya no ve türü yazılarak sorgulama yapılmak istenilen dosyanın bulunarak sorgulamaların yapılması sağlanmıştır.

38-         Raporlar / Dosya İşlemleri Kontrol Listeleri ekranında, ihalenin feshi davası açılmış dosyaların sorgulanabilmesi ve raporlanabilmesi sağlanmıştır.   

39-         Peşin Harç Düşümü ve Gösterilmesi ile ilgili olarak;

·      Peşin Harcın icra dairelerinde ve avukat portal ekranlarında eksiye düşmesine ilişkin hata giderilmiştir.

·      Harç ve Masraf Tahsilatı Yapılması ile Reddiyat Yapılması ekranlarında, peşin harç bilgisi alanının yanına “...” işareti ile bir buton konulmuştur. Bu buton ile açılan “Peşin Harçlardan Düşülen Harçlar” tablosu ile (yükleme tarihinden sonrasında yapılacak olan) peşin harçların düşümlerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

·      Tahsilat Reddiyat Bilgileri ekranından “Peşin Harç Ödemeleri” butonuyla da ilgili tabloya erişim sağlanmıştır.

·      Peşin harç düşümlerinin safahata yansıması sağlanmıştır.

·      Peşin harcın alınacak harçtan büyük olduğu durumlarda işlemin takibi açısından sistem tarafından 0 yevmiyeli ve 0 tutarlı harç kaydı oluşturulması sağlanmıştır.

·      Peşin harçtan düşülen harçlar tablosuna, sonradan iptal edilen harçların farklı renkte yansıtılması sağlanmıştır.

40-         Avukat bilgisi bulunan şablonlara, avukatın TBB numarasının, fiziki adresinin ve elektronik tebligat adresinin gelmesi sağlanmıştır.

41-         Gayrimenkul icra dairesi talimat dosyası açılış işlemlerinde, aynı esas dosyası ile bağlantılı açılmış bir talimat dosyası olması halinde, ikinci talimat dosyasının açılmaması yönündeki kontrole takılmaması sağlanmıştır. Ekranda daha önceden aynı esas dosyası ile bağlantılı açılmış bulunan talimat dosyaları bilgileri gösterilerek uyarı verilmekte olup kullanıcının devam etmek istemesi halinde dosyanın açılması sağlanmıştır.

42-         Dosyanın yenilendikten sonra yenilemenin iptal edilmesi halinde; dosyanın kapatma nedenin asıl kapatma nedenini yansıtmadan takipsizlik nedeni görünmesi, sorgulamada dosyanın kapalı olmasına rağmen dosya kapatmada ekranından yeniden kapatılabilmesi, kapalı olan dosyanın Vatandaş Portal da açık olarak durumunun görüntülenmesi hataları giderilmiştir. Ayrıca dosya kapanış nedeninin ve dosya kapanış nedeninin güncellenmesi işlemlerinin safahata yansımasında detay bilgilerinin yansıması sağlanmıştır.

43-         Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması ekranında, avukat portal ekranlarından açılmış bulunan takipler için tarafa ilişkin uyarıların gelmesi sağlanmıştır.

44-         Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması ekranında, "35.maddeye göre tebligat "seçeneği seçilerek hazırlanacak tebligatlarda, Tebliğ İsteyen Tarafın şablona yansıması için " İlgili Taraf Listesi" seçimi alanı eklenmiş olup, ayrıca açılan ekranda "Tebligatın Konusu" nun eklenmesi sağlanmıştır.

45-         Avukat Portal / Takip Açılışı Tamamlanmayan İşler ekranında, dosya açılışı sırasında tamamlanmayan işler ekranında 10 gün öncesine ait bir iş olması halinde uyarı verilmesi ve takibin açtırılmaması sağlanmıştır.

46-         Avukat Portal / Takip Açılışı ekranında, döviz takiplerinde alınacak harç miktarının gösterilmesinde bulunan hata giderilmiştir.

47-         Evrak / E-Yazışma Arama ekranı oluşturulmuştur. Bu ekrandan birim tarafından yapılan elektronik yazışmaların akıbetlerinin kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.

48-         Yazışma hazırlama ekranlarında, Dağıtım Listesi / Kurum/Kuruluş alanından, Kamu Kurumlarına olduğu gibi Bankalar ve GSM operatörlerine de KEP yazışması yapılabilmesi sağlanmıştır.

49-         Elektronik Tebligat Mazbatasında, avukatın birden çok tarafın vekili olması halinde "Diğerleri" ibaresinin yansıması sağlanmıştır.

50-         Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması ekranlarında, Kapalı, Açık ve 35. Maddeye göre tebligat zarflarının rapor türü Jasper formatına çevrilerek iyileştirme yapılmıştır.

51-         Hazırlanan tebligat zarf davetiyelerinde, dosyada kayıtlı temsilci tarafa tebligat yapıldığında, asıl taraf ile birlikte tarafa ilişkilendirilmiş temsilcinin bilgisinin yansıması sağlanmıştır.

52-         Yurtdışı adres sorgusunda Konsolosluk bilgisinde ülke ve şehir adının yazılması sağlanmıştır.

 

MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ

53-         Merkezi Takip Sistemi dosyasından icra takibine geçiş ekranında dosyadaki itiraz bilgilerinin de ekran görünmesi sağlanmıştır. (Mevcut durumda sadece yetkiye itiraz var ise onun bilgileri ekranda görünüyordu.) Ayrıca avukatın tebliğ imkânsızlığı nedeniyle icra takibine geçmek istemesi halinde ekrana eklenecek seçimlik alanı işaretleme zorunluluğu getirildi. Avukatlar borçlunun adresinin yetersiz olması halinde icra takibine geçmesi gerektiği halde bila tebliğ durumlarda doğrudan icra takibine geçmemeleri için ekrana işaretleme zorunluluğu getirilerek hatalı işlem yapmamaları adına  dikkat çekilmek istenmiştir.

54-         Merkezi Takip Sistemine kurum portal başvuru ekranında MERSİS adresi ekrana yansımayan kurumlar için manuel adres girişine izin verilmemesi hatası giderilmiştir.

55-         Merkezi Takip Sistemi borçlu kaydında, kurum ise vergi numarası girildiğinde MERSİS, UYAP kaydı yok ise GİB entegrasyonu ile ilgili kayıt sonucunun gelmesi sağlanmıştır.

 

ELEKTRONİK SATIŞ PORTALI

56-         Elektronik Satış Portalı ekranında girilen kriterler sonucu listelenen satış ilanları içeriğinde kelime arama ile istenilen ilanların daha kolay bulunabilmesi sağlanmıştır.

57-         Elektronik Satış Portalı ekranında görüntülenmekte olan geçmiş ilanların ihale sonuçlanma durumlarının gösterilmesi sağlanmıştır.