7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Duyurusu

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ