Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Alınan Tedbirler Hakkında Duyuru

Afet bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarına yönelik Cumhurbaşkanlığının 2023/5 sayı "Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu Genelgesi 15.02.2023 tarih 32105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230215-11.pdf