Ankara Gayrimenkul İcra Dairesinde Tüzel Kişi Bilirkişiliği Tanıtımı

Sayın Bakanımız Yılmaz TUNÇ'un teşrifleriyle 08.08.2023 tarihinde Ankara Gayrimenkul İcra Dairesinde tüzel kişi bilirkişiliği tanıtımı gerçekleştirilmiş, tanıtım sonrasında Sayın Bakanımız Ankara İcra Daireleri Başkanlığı ile Ankara Banka Alacakları, Abonelik Sözleşmeleri ve Genel İcra Dairelerini ziyaret ederek personelimizi onurlandırmıştır. Sayın Bakanımıza yeni icra modeli hususunda bilgilendirmede bulunulmuştur.

Fotoğraflar