Ankara İcra Dairelerinin Tarama Faaliyetlerinin Tamamlanması

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi kapsamında benimsenen yeni icra dairesi modelinin, uygulama yapılacak adliyedeki fiziki mekânın uygunluğu, personel ve bütçe imkânları dâhilinde belirli iş yükü olan mahallerde yaygınlaştırılmasına devam edilmektedir. Kurumsal yapıdaki bu esaslı değişikliğe göre icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesi amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda;
Ankara İcra Dairelerimizde 02.03.2022 tarihinde 47 personelle başlayan tarama faaliyeti 32 dairede toplam 902.683 dosyanın taranmasıyla nihayete ermiş olup, derdest icra dosyalarının tamamı ağaçlandırma usulü taranarak UYAP sistemine aktarılmıştır.