Bakırköy Adliyesinde İhtisaslaşmış Yeni Model İcra Dairesi Açılışı

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında büyük mahaller için benimsenen yeni icra dairesi modeli kapsamında 22.03.2023 tarihinde Bakırköy Adliyesinde, Gayrimenkul Satış İcra Dairesi faaliyete geçirilmiştir.