Bursa Adliyesinde İhtisaslaşmış Yeni Model İcra Dairesi Açılışı

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında büyük mahaller için benimsenen yeni icra dairesi modeli 27.10.2023 tarihinde Bursa Adliyesinde, Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Banka Alacakları İcra Dairesi ve Genel İcra Daireleri olmak üzere faaliyete geçirilmiştir.