Bakırköy Adliyesi Faz II Yeni İcra Modeli Açılışı

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında büyük mahaller için benimsenen yeni icra dairesi modeli 27.01.2022 tarihinde Bakırköy Adliyesinde Banka Alacakları ve Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairelerinde faaliyete geçirilmiştir.