Bakırköy İcra Dairelerinin Tarama Faaliyetlerinin Tamamlanması

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi kapsamında benimsenen yeni icra dairesi modelinin, uygulama yapılacak adliyedeki fiziki mekânın uygunluğu, personel ve bütçe imkânları dâhilinde belirli iş yükü olan mahallerde yaygınlaştırılmasına devam edilmektedir. Kurumsal yapıdaki bu esaslı değişikliğe göre icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesi amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda;
Bakırköy İcra Dairelerimizde 27.09.2022 tarihinde 60 personelle başlayan tarama faaliyeti 17 dairede toplam 382.513 dosyanın taranmasıyla nihayete ermiş olup, derdest icra dosyalarının tamamı ağaçlandırma usulü taranarak UYAP sistemine aktarılmıştır.

Fotoğraflar