Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İcra takipleri ile sürelerin durdurulmasına dair düzenlemeleri de içeren, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN