Kadın Personelin İdari İzinli Sayılmasına İlişkin Duyuru

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 10.02.2023 tarihli ve 137197 sayılı “idari izin” konulu yazısıyla, ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim öğretime ara verildiğinden, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20.02.2023 tarihine kadar idari izin verilebileceği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmiş olup, anılan kapsamdaki icra personeline 20.02.2023 tarihine kadar izin verilmesi hususunda azami hassasiyetin gösterilmesi ilânen duyrulur.