Deprem Nedeniyle İcra Kâtiplerinin Yer Değişikliği Taleplerine İlişkin Duyuru

      6 Şubat 2023 tarihinde ve devamı günlerde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen mahallerde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli icra kâtiplerinin yer değişikliği taleplerinin ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmiştir.
         Bu itibarla;
      Afet bölgesi ilan edilen mahallerde görev yapan icra kâtiplerinden depremden etkilenenlerin, yer değişikliği talepleri, Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 43/A maddesi kapsamında bulundukları mahallin mevcut durumu ve talepte bulundukları mahallerin iş, ihtiyaç ve kadro durumları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere personelden yakınları vefat edenlerin, kendileri veya yakınları yaralananların, ikametleri hasar görenlerin bu durumlarına ilişkin bilgileri beyan etmeleri, ayrıca mümkün olduğunca farklı illerden olması hususu da gözetilerek, en az yedi yer tercih etmeleri önem arz etmektedir.
        Bu kapsamda Afet bölgesi ilan edilen mahallerde görev yapan icra kâtiplerinden yer değişikliği talebinde bulunacakların UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/İcra Atama Talep Formunu kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve varsa dayanak belgelerini eklemek suretiyle elektronik imzaları ile onaylayarak 16.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında UYAP sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. E-imza işlemlerini yapamayacak durumda olanların taleplerini İcra Daireleri Başkanlıklarının bulunduğu mahallerde Başkanlıklar, Başkanlık bulunmayan yerlerde Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere aracılığı ile göndermeleri gerekmektedir. Açıklanan usul dışındaki talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce yazılı olarak talepte bulunan personelin de belirtilen usulde yeniden başvuru yapması gerekmektedir.
         Ayrıca afet bölgesi ilan edilen mahaller dışından sadece afet bölgesi ilan edilen mahallere icra kâtibi olarak atanma/görevlendirme talep edilebileceği ve isteyenlerin aynı sürede taleplerini gönderebilecekleri,
          İlanen duyurulur.