İcra Kâtiplerinin Deprem Nedeniyle Yer Değişikliği Taleplerinin Sonuçlandırılmasına İlişkin Duyuru

6 Şubat 2023 tarihinde ve devamı günlerde meydana gelen depremler nedeniyle kadrolu ve sözleşmeli icra kâtiplerinin yer değişikliği taleplerine ilişkin 16.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında başvurusu alınan naklen atama veya geçici görevlendirme çalışması sonuçlandırılmıştır.

Personelimizin talepleri; Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 43/A maddesi kapsamında bulundukları mahallin mevcut durumu, talepte bulundukları mahallerin iş, ihtiyaç ve kadro durumları ile depremden etkilenme durumlarına göre değerlendirilmiştir.

Talebi olumlu değerlendirilen personelin tebligatları ayrıca gönderilecektir. Tebligatların yapılmasından itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir. Talebi olumsuz değerlendirilen personele ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının deprem nedeniyle atanma taleplerine yönelik çalışma devam etmekte olup, talepler 2023 yılı atama kararnamesi kapsamında değerlendirilecektir. 

Personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

SONUÇ SORGULAMA