E-satış Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Duyuru

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik ile Satış Giderleri Tarifesi 8 Mart 2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, 15.03.2022 tarihinden itibaren Ankara Batı İcra Dairesi'nde, 01.06.2022 tarihinden itibaren Ankara, Kayseri ve Bursa illeri ile bu illerin ilçelerinde uygulanmaya başlanılmıştır.

7343 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na eklenen Geçici 18’inci madde hükmüne istinaden, mezkûr Yönetmelik ve Tarife’nin uygulanmasına Antalya, Aydın, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun ve Van illeri ile bu illere bağlı olan ilçelerde 01.09.2022 tarihi itibarıyla ilanı yapılacak artırmalar hakkında başlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.