Emekli Personel Kimlik Kartları Hakkında Duyuru

Başkanlığımıza bağlı taşra teşkilatında görev yapmakta iken 01 Aralık 2010 tarihinden sonra emekliye ayrılan icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile icra kâtiplerine Başkanlığımızca emekli personel kimlik kartı basımına başlanacaktır.
Emekli personel kimlik kartı müracaatları, emekliye ayrıldıkları mahal ayrımı gözetilmeksizin, müracaat sahiplerinin ikamet ettikleri yere en yakın adalet komisyonlarınca alınacaktır.
01 Aralık 2010 tarihinden önce emekli olan personele Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce emekli kimlik kartı verildiği için, 01 Aralık 2010 tarihinden önce emekli olan personele kart basımı yapılmayacaktır.
Bu bağlamda, emekli personel kimlik kartı talebi bulunan emekli personelin, ikamet ettikleri yere en yakın adalet komisyonuna, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf ile müracaatları yeterli olacak olup Başkanlığımıza doğrudan yapılan emekli kimlik kartı talepleri kabul edilmeyecektir.
Adalet komisyonlarınca alınacak müracaatlar, UYAP üzerinden Başkanlığımıza iletilecek ve kart basım işlemi gerçekleştirilecektir.
Basımı gerçekleştirilen emekli personel kimlik kartları sahiplerine teslim edilmek üzere başvuru yapılan adalet komisyonuna gönderilecek ve ilgili adalet komisyonunca tutanak karşılığında kartların teslimini yapacaktır.