İcra Müdür ve Yardımcılarının 2020 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esaslara İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

SORU 1: 2020 yılı yaz kararnamesinde mazereti olanlar talepte bulunabilecekler mi?
CEVAP 1: 2020 yılı yaz kararnamesine ilişkin yayınlanan esaslarda belirtildiği üzere bu kararname süre, mazeret ve hizmet gereği atamaları da kapsayacaktır. İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 39 ve devamı maddeleri kapsamında mazereti olanlarda talepte bulunabilecektir.
SORU 2: Kararname kapsamına dahil olduğuna ilişkin mesaj kimlere geldi?
CEVAP 2: Birinci bölgede 10 yıl,
                 İkinci bölgede 6 yıl,
                 Üçüncü bölgede 3 yıl,
                 Dördüncü ve beşinci bölgelerde 2 yılını dolduranlar ile,
10/02/2020 tarihinde kararname hazırlığına ilişkin duyuruya istinaden birinci bölgede 7 yılını doldurup 10 yılını doldurmayanlar ile ikinci bölgede 5 yılını doldurup 6 yılını doldurmayanların göndermiş oldukları talepleri esas alınarak belirlenmiş olup, aynı duyuru kapsamında mazeret bildirenlere ilişkin herhangi bir mesaj gönderilmemiştir. Bunların talebi kararname çalışmalarında değerlendirilecektir.
SORU 3: İcra Müdür ve Yardımcılarının 2020 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esaslara İlişkin Duyuru kapsamında olup da mesaj gelmeyenler tercihte bulunabilecekler mi?
CEVAP 3: 2020 yılı atama kararnamesi genel esaslara ilişkin duyuruya göre kapsamda olan icra müdür ve müdür yardımcılarına güncel numaralarının olmaması veya sistemden kaynaklanan hatalar nedeniyle mesaj gelmemiş olsa da kararnameye tabii olacaklardır. Bu kapsamda olanların da atama formu göndermeleri gerekmektedir.
SORU 4: Genel esaslara ilişkin duyurunun 12 nci maddesindeki "Görev yaptığı mahalde bölge hizmet süresini doldurup yasal mazereti bulunmayanların atamaları, başka bir bölgeye yapılacaktır," maddesindeki bölge ibaresinden ne anlaşılmalıdır?
CEVAP 4: Buradaki bölge kavramından kasıt coğrafi bölgelerdir.