İcra Müdür ve Yardımcılarının 2020 Yılı Atama Kararnamesi Hakkında Duyuru

İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları hakkında 2020 yılında yapılacak olan kararname çalışma esaslarını belirlemek üzere;
 
1- Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2020 tarihi esas alınacaktır. Bulundukları görev yeri itibari ile;
a) 1. Bölgede 7 yılını doldurup 10 yılını doldurmayanların,
b) 2. Bölgede 5 yılını doldurup 6 yılını doldurmayanların,
c) Tüm mahallerde görev yapanlardan,  İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 39 ve devamı maddelerinde belirtilen yasal mazeretleri bulunanların mazeretleriyle birlikte,
Taleplerini yer tercihi belirtmeden 17 Şubat 2020 mesai saati bitimine kadar Başkanlığımıza atama talep formu ile göndermeleri,
 
2- Yukarıda belirtilen esaslar dışında kalanların atamaya ilişkin herhangi bir talep formu göndermemeleri, Başkanlığımızca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra yayınlanacak olan kararname takvimi ve genel esaslar ile boş mahallerin ilan edilmesini müteakip tercihlerini içeren atama talep formlarını göndermeleri gerektiği hususu;

İlanen duyurulur.