İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarının 2020 Yılı Atama Taleplerinin Süresinin Uzatılmasına Dair Duyuru

              Başkanlığımızca 2020 yılı yaz kararnamesi atama talep formlarının 09-16 Mart 2020 tarihleri arasında gönderilmesi istenilmiş ise de; Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından UYAP ta yapılan güncellemeler nedeniyle İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarının atama taleplerini gönderemedikleri anlaşılmakla, talep süresinin 20/03/2020 Cuma gününe kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
              Talep gönderecek İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarının talep göndermeden önce aile fert bilgilerini 300 karakteri geçmeyecek şekilde güncelleyerek atama talep formlarını göndermeleri, bu durumda da taleplerini gönderilmedikleri takdirde Başkanlığımıza ait (312) 549 45 31 nolu telefonu aramak suretiyle irtibata geçmeleri hususu ilanen duyurulur.