İcra Müdür ve Yardımcılarının 2021 Yılı Atama Kararnamesi Ön Talep Hakkında Yeni Duyuru

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarının 2021 yılında yapılacak olan kararname çalışmalarına yönelik 02.02.2021 tarihinde ön taleplere ilişkin duyuru yapılmış ise de, yaşanılan teknik aksaklıklar nedeni ile talepler toplanamamış olduğundan, teknik sorun giderilmekle ön taleplerin 02.03.2021 – 09.03.2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yeniden gönderilmesi uygun görülmüş olup;
1-Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2021 tarihi esas alınacaktır.
Bulundukları görev yeri itibari ile;
a) 1. Bölgede 7 yılını doldurup 10 yılını doldurmayanların,
b) 2. Bölgede 5 yılını doldurup 6 yılını doldurmayanların,
c) Tüm mahallerde görev yapanlardan,  İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 39 ve devamı maddelerinde belirtilen yasal mazeretleri bulunanların mazeretleriyle birlikte,
Taleplerini yer tercihi belirtmeden 02.03.2021 – 09.03.2021 tarihleri arasında Başkanlığımıza atama talep formu ile göndermeleri, (atama talep formunu gönderebilmek için UYAP mecburi olarak tercih yapılmasını istediğinden bulunduğu görev yerini seçmesi yeterlidir.)
2-Yukarıda belirtilen esaslar dışında kalanların atamaya ilişkin herhangi bir talep formu göndermemeleri, Başkanlığımızca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra yayınlanacak olan kararname takvimi ve genel esaslar ile boş mahallerin ilan edilmesini müteakip tercihlerini içeren atama talep formlarını göndermeleri gerektiği hususu;

İlanen duyurulur.