İstanbul Adliyesi Faz II Yeni İcra Modeli Açılışı

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında büyük mahaller için benimsenen yeni icra dairesi modeli 04.01.2021 tarihinde İstanbul Adliyesinde Abonelik Sözleşmeleri ve Gayrimenkul Satış İcra Dairelerinde faaliyete geçirilmiştir.