İstanbul Anadolu Adliyesi Faz II Yeni İcra Modeli Açılışı

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında büyük mahaller için benimsenen yeni icra dairesi modeli 11/12/2020 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesinde Gayrimenkul Satış, Abonelik Sözleşmeleri ve Banka Alacakları İcra Dairelerinde faaliyete geçirilmiştir.

Fotoğraflar