İsveç Çalışma Ziyareti

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında İsveçteki icra sistemini inceleme amaçlı Başkanlığımızca oluşturulan heyetle birlikte 26 Ağustos 2019 - 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında İsveçte çalışma ziyareti düzenlenmiştir.