İzmir Adliyesinde İhtisaslaşmış Yeni Model İcra Daireleri Açılışı

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında büyük mahaller için benimsenen yeni icra dairesi modeli kapsamında 14.12.2022 tarihinde İzmir Adliyesinde, Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi, Banka Alacakları İcra Dairesi ve Gayrimenkul Satış İcra Dairesi faaliyete geçirilmiştir.