Kayseri Adliyesi Faz II Yeni İcra Modeli Açılışı

cra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında büyük mahaller için benimsenen yeni icra dairesi modeli 17.06.2019 tarihinde Kayseri İcra Daireleri'nde faaliyete geçirilmiştir.