Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 23.12.2021 tarihli Bakan Oluru ile dosya safahat bilgileri ile borçluya ait mal, hak ve alacak sorgulamalarından 1.1.2023 tarihine kadar ücret alınmayacaktır.

Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik