Sözleşmeli İcra Kâtipliği Sözlü Sınava İlişkin Duyuru

Bakanlığımızca 20.04.2023 tarihinde ilan edilen 700 sözleşmeli icra kâtibi alımı ile ilgili olarak;
Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11/A maddesinin son fıkrasının “.... uygulama ve sözlü sınavlarına girecekler ile sınav yeri ve zamanı, …. sınav kurulunun yaptığı sınavlar açısından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.” hükmü gereği uygulama sınavına girip başarılı olan adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav yerleri ve zamanı ilan edilmiştir.
Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.

Ankara Sınav Kurulu 
Antalya Sınav Kurulu
Bursa Sınav Kurulu
Eskişehir Sınav Kurulu
Gaziantep Sınav Kurulu
İstanbul Sınav Kurulu
Bakırköy Sınav Kurulu
İstanbul Anadolu Sınav Kurulu
İzmir Sınav Kurulu
Konya Sınav Kurulu