Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş İşlemlerine İlişkin Ek Duyuru

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş taleplerine ilişkin başvuru süresi 15.02.2023 tarih 32105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 122 kararname numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Kamu personelinin statü değişikliğinde süre" başlıklı 3 üncü maddesi uyarınca 31.03.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230215-2.pdf