Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş İşlemlerinin Tamamlanmasına İlişkin Duyuru

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 48 inci maddesi ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanların memur kadrolarına atanmalarına ilişkin çalışma tamamlanmış olup atama Olur’u ilgili mahallere gönderilmiştir.
Teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.