Taşra Teşkilatı Çalışma Ziyareti

İcra İşleri Dairesi Başkanımız Sayın Yusuf ARAPOĞLU, İcra İşleri Dairesi Daire Başkanımız Ahmet PINAR ve İcra İşleri Dairesi Daire Başkanımız İbrahim CERAN'ın katılımlarıyla Şanlıurfa, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı ile İcra Daireleri Başkanlığı ve İcra Daireleri ziyaret edilmiş, yeni icra modeli ve icra dairelerimizin daha etkin ve verimli işlemesi için icra müdürlerimiz, icra müdür yardımcılarımız ve icra kâtiplerimizle karşılıklı fikir alışverişinde bulunulup yerinde inceleme yapılmıştır.

Fotoğraflar