Yeni İcra Modeli Kalite Yönetimi ve Yönetim Teknikleri Semineri

Türkiye Noterler Birliği'nin ev sahipliğinde İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında 30 icra müdürüne yeni icra modeli kalite yönetimi ve yönetim teknikleri hakkında İspanyol kısa dönem uzmanlar tarafından seminer verilmiştir.