Yönlendirme Kurulu Toplantısı

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında Başkanlığımızda Türkiye ve İspanya Adalet Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen projemizin Avrupa Birliği Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Türkiye Noterler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin katılımıyla 10/09/2019 tarihinde Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.