2019 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

28 Aralık 2019 Tarihinde Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınav sonuçları aşağıdaki linkte yayımlanmıştır.

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların aşağıda yazılı belgeleri 29/01/2020 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin (ön lisans mezunu olup bu mezuniyetleri dışında lisans mezunu olanların da ayrıca bu mezuniyetlerine ilişkin öğrenim belgesinin) aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği, (www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınan karekodlu mezuniyet tarihini gösterir “mezun belgesi” kabul edilecektir. Başvurunun Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla yapılması halinde Cumhuriyet Başsavcılığınca “mezun belgesi” karekod aracılığıyla doğrulanacaktır.)

2-İki adet biometrik fotoğraf,

3-Mal bildirimi belgesi,

4-İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Bilgi Formu (Fotoğraf ve İmzalı)

5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (İki Adet Form, Fotoğraf ve İmzalı)

6-Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

 Sözlü sınav tarihleri ve yeri Bakanlığımızın internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.
 

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ